NCDP (Nordiskt centrum för digital närvaro)

KOLLA IN VÅR NYA HEMSIDA HÄR: https://ncdp.se/

Huvudsyftet med plattformen NCDP är att i ett nätverk bistå med kompetens och teknik för formatet distansnärvaro. Vi öppnar dörrar för nya kreativa möten över stora geografiska områden genom teknik.
Det är fint att se att över 100 institutioner stöder arbetet med att utveckla och förverkliga en stark digital infrastruktur för närvaro på distans oavsett var i Norden vi befinner oss.

Senaste nytt 9/2019 här>>

Anmäl ert intresses och se NCDP:s medlemmar här >>

Material
Petition for NCDP 2017 >>
NCDP Roadmap May 2017 >>


Nästa steg är att uppvakta de nordiska regeringarna och överlämna en petition där vi önskar stöd för att etablera NCDP (Nordic Center for Digital Presence) som kan leverera utrustning, kunskap och support. Det gör projektgruppen för NCDP i Maj 2017.

Format för distansnärvaro
1. Musikundervisning: 1-on-1 undervisning på distans, band, rep.
2. Konferenser och små ensembles: flera scener, repetitioner, scenkonst.
3. Teatrar och konsertsalar: Fullstor scen, teatrar och konsertsalar kopplas ihop i en miljö med låg fördröjning.

Arbetssätt
I takt med att finansiering erhålls ansluts musikutbildningar på orter som fibermässigt är lätt tillgängliga.Därefter kan även lokala konsertsalar och teaterscener anslutas till nätverket till en rimlig kostnad.
Steg 1: Under 2017 ansluts ca 15-20 musikskolor.
Steg 2: Utvärdering och optimering av teknik samt introduktion av app för bokning av slottider för bandbredd.
Steg 3: Utbyggnad av resterande 150 orter.
Parallellt testar och vidareutvecklar samarbetspartners inom NCDP teknikformaten 2 och 3 samt innehåll för dessa.

Aktuella exempel
Pilot i Jönköpingsregionen. Smålands Musik och Teater planerar i samarbete med Stockholms Musikpedagogiska Institut att ansluta 4 musikskolor i regionen till Kulturhuset Spira och studion på KTH.
Musikutbildningen Novia Jakobstad planerar distans-samarbete med Ålands Musikinstitut som redan har remote undervisning med musikpedagoger i Stockholm.

Nordiskt center för digital tillgänglighet 2018.02.12 i Åbo SparkUp

Den 12 februari 2018 möttes projektmedlemmar och intresserade inom realtidssändning för scenkonst och musikundervisning. Mårten Fröjdö berättade om projektets övergripande plan och mål. Mikko Kanninen från Tammerfors Universitet delade med sig av sina erfarenheter från Coriolanus repetitioner online och Ann-Cathrine Fröjdö från Riksteatern i Hallunda talade om projektet Opera Extravaganza. Efter presentationerna hölls en öppen paneldebatt om för och nackdelar kring scenkonst och teknik. Slutsatser att dra från detta var att vi måste lära oss implementera nya sätt att använda teknik på sätt som passar både publik och artister som ger kostnadseffektivitet och skapar ökad tillgänglighet för scener.

Dokument
Fiber for Dummies ENG >>

Network Performing Arts Production Workshop i Miami, 2018.04.24-26
Network Performing Arts Production Workshop (NPAPW) är en konferens och årlig sammankomst för artister, studenter och teknologer. Under dagarna utforskas användandet av interaktiva medier för utbildningar inom konst och scenkonst.

The Medium och Glare i Jönköping, Opera -18

Scenkonst med ljusets hastighet – digital tillgänglighet och konsten
Med en fördröjning på endast ett par millisekunder skapar de nya fibernäten möjligheter att interagera på stora avstånd. Det innebär att en pjäs kan spelas på flera ställen samtidigt eller att en konsert framförs med musiker och solister i olika lokaler, geografiskt obundna av varandra. Det är möjligheterna med detta nya format som stod i fokus den 16 april 2018 under Scenkonst med ljusets hastighet.

Under seminariet mötte vi organisationer och personer som delade med sig av sina erfarenheter av digitaliserad scenkonst.