Scen utan gränser

Läs mer på scenutangranser.com

Riksteatern har sedan 2005 ett gästspelssamarbete med Finlands nio region- och stadsteatrar. 2009 breddade man samarbetet till att innefatta fler samarbetsparter och fler utvecklingsområden, då en avsiktsförklaring mellan länderna undertecknades. Det har utmynnat i plattformen Scen utan gränser, på finska Rajaton näyttämö.

Syftet har varit att utveckla scenkonsten inom områdena konstnärligt utbyte, interaktivitet, teknik och ledarskap. Plattformen innefattar verksamheter inom utbildning, kultur och näringsliv.

Utifrån Scen utan gränsers arbete har nätverket Theater & New Technology utvecklats. Idag ingår Scen utan gränser i Riksteaterns ordinarie verksamhet.

 

SPONSORER:

Nordplus Horizontal

Nordic-Baltic Mobility Programme