Samarbetspartners

Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 236 riksteaterföreningar i Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteatern når årligen en sammanlagd publik på drygt 1 200 000 personer. Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse samt bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteaterns vision är också att vara föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati.
Webbsida >>

Universitetet i Tammerfors (Researchcentret)
Centre for Practise as Research in Theatre (Tammerfors Universitet, T7)
Är ett universitet som värdesätter kultur och fokuserar på att utbilda visionärer som förstår världen och förändrar den.
Inom forskningen fokuserar man på nutidssamhället och hälsa. Genom kunskap och utbildning bidrar universitetet att förbättra människor och samhällens hälsa och deras kulturella, sociala och ekonomiska välfärd.
Webbsida >>

Iceland Academy of the Arts
Iceland Academy of the Arts (Icelandic: Listaháskóli Íslands) is an Icelandic institution of higher education, located in Reykjavík, which offers the only university-level degrees in the arts in Iceland
Webbsida >>

Företagarna på Åland
Företagarna på Åland rf och är en medlemsdriven serviceorganisation som sedan 1957 bevakar småföretagarnas intressen. Företagarna på Åland arbetar för att främja förutsättningarna för en lönsam verksamhet i de åländska småföretagen genom rådgivning och fakta. Föreningen strävar också till att trygga tillgången på nödvändig information och utbildning på svenska, bl a genom nyhetsbrev och att arrangera förmånliga kurser. Dessutom verkar ÅFF för att öka samarbetet mellan medlemsföretagen, bygga nya nätverk och uppmuntra till entreprenörskap genom information och rådgivning kring att starta eget.
Webbsida >>

Theatre FÅR302 (Danmark)
Teater Får302 er Københavns eneste ensembleteater og har gennem 25 år været udviklingssted og fornyer af teaterkunsten og fostret morgendagens stjerner; skuespillere, instruktører og dramatikere indenfor teater og film.

Teater FÅR302 har siden 2009 arbejdet fokuseret på nordiske projekter – nordiske samproduktioner, netværk, turnévirksomhed, og var drivkraften bag det stort anlagte Årets Nordiske scenekunstbegivenhed BASTARD – en familiesaga i 2012 samt er udvikler af KOMPAS1.dk et nyt webbaseret værktøj til turnerende og co-producerende teatre og kompagnier i Norden.
Webbsida >>

Högskolan i Lillehammer (Norge)
Department of TV Production, Lillehammer University College (Norge)

Høgskolen i Lillehammer (HiL) ble etablert i 1971 og har som sitt formål å drive høyere utdanning og forsking. Høgskolen har en studieportefølje med hovedvekt på en medie- og samfunnsfaglig profil, og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Høgskolen har ca. 4800 studenter, hvorav 700 er deltids- og fjernundervisningsstudentar, og over 300 ansatte.
Webbsida >>

Beaivváš Sámi Našunálateáhter (Norge)
Beaivváš Sámi Našunálateáhter is the National Theatre of the indigenous Sami people in Norway. In the atmosphere of rediscovered pride, a number of talented young Sámi artists emerged, combining old Sámi artistic traditions with modern expressions in the fields of visual art and music. It also led to the creation of the first Sámi theatre in Norway, Beaivváš Sámi Teáhter, which opened in 1981
Webbsida >>

Ålands musikinstitut (Finland)
Vid Ålands musikinstitut ges undervisning i musik och dans. Institutet grundades 1978 och undervisar elever från hela Åland. Musikinstitutet ägs och administreras av Ålands landskapsregering.
Webbsida >>

Nordens institut på Åland
Webbsida >>

Med flera…