Om TNT

Välkommen till TNT – Theatre & New Technology: Digital Solutions in Performing Arts. Nedan hittar du mer information om nätverket.

Dummie för den som vill förstå hur fiberuppkopplingar fungerar
Fiber for Dummies SWE >>
Fiber for Dummies ENG >>

Riksteatern koordinerar tillsammans med The Centre for Practise as Research in Theatre T7 (University of Tampere / School of Communication, Media and Theatre) ett nordiskt projekt som fått namnet TNT – Theatre & New Technology: Digital Solutions in Performing Arts.

Under 2015-16 etablerades ett nätverk av nordiska konstinstitutioner, enskilda artister, frilans, utbildningsinstitutioner, teatrar, festivaler, forskare och andra specialister för att utveckla och sprida kunskap om nya tekniska lösningar i scenkonsten. Tillsammans organiserar nätverket en serie av praktiska workshops och seminarier i Sverige, Norge, Finland och Island.

Riksteatern har tillsammans med nordiska samarbetspartners gemensamt ansökt om medel från bl a Kulturkontakt Nord och Nordplus Horisontal och tilldelats 2,5 miljon kronor för projektet TNT – Network for Theatre & New Technology.

Samarbetspartners är bland annat Iceland Academy of the Arts, Department of TV Production, Lillehammer University College (Norge), Företagarna på Åland och Theatre FÅR302 (Danmark) Ålands musikinstitut (Finland), Högskolan i Lillehammer (Norge), Beaivváš Sámi Našunálateáhter (Norge), University of Tampere (Finland) mfl.