Dream-on workshop

27-28 Maj 2016, Hallunda, Sverige. Dream on Workshop

För att utveckla teknisk kreativitet och involvera ny teknik i den kreativa processen skissar kreatörer på iscensättningar. Detta arbete involverar regi, scenografi och interaktivitet som går hand i hand med dagens och framtidens tekniska lösningar.

Workshopen är ett inspirationstillfälle för den egna yrkesrollen. Vi ska kasta oss ut och hitta nya infallsvinklar, andra sorters konstellationer och användningsområden genom mötet mellan scenen och den nya virtuella världen. Vi söker efter samspel mellan världarna, leta efter nya stråk av iscensättning, använder oss av och leker med det fysiska motståndet som tekniken skapar.

Två världar som möts i det sceniska rummet; teknik och mänsklighet där vi skapar nya scenrum.

SPONSORER:

Nordplus Horizontal

Nordic-Baltic Mobility Programme